Storlek
4 900 kvm
Byggstart
Juni 2018
Entreprenadsumma
135 Mkr
Färdigställt
Mars 2020

Merkuriusgatan

Nära natur och kultur!

Som en del i satsningen BoStad2021 planerar Framtiden Byggutveckling och Familjebostäder att bygga 87 nya hyresrätter i Bergsjön mellan Tellusgatan och ner mot Merkuriusgatan. Tuve Bygg AB kommer att utföra projektet som en totalentreprenad.

Projektet ingår i satsningen BoStad2021. Det är en unik satsning som Göteborgs Stad gör tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer och som ska ge 7 000 st nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. 

I Bergsjön mellan Tellusgatan och ner mot Merkuriusgatan planerar Framtiden Byggutveckling och Familjebostäder att bygga två punkthus och två lamellhus, om 4 -7 våningar. Totalt byggs det 87 st nya hyresrätter i olika storlekar, samt utrymmen för förråd och teknik mm. Den uthyrningsbara ytan (BOA) uppgår till 4 898 m2. Detta projekt kommer efter färdigställande att överlämnas till Familjebostäder. Inom samma område kommer det samtidigt att uppföras ytterligare bostadshus av två andra exploatörer

Hej! Vill du veta mer?

Per-Anders Björk
Arbetschef

070 - 185 15 76
per-anders.bjork [at] tuvebygg.se