Storlek
4 900 kvm
Byggstart
Juni 2018
Entreprenadsumma
135 Mkr
Färdigställt
Mars 2020

Merkuriusgatan

Nära natur och kultur!

Som en del i satsningen BoStad2021 planerar Framtiden Byggutveckling och Familjebostäder att bygga 87 nya hyresrätter i Bergsjön mellan Tellusgatan och ner mot Merkuriusgatan. Tuve Bygg AB kommer att utföra projektet som en totalentreprenad.

Projektet ingår i satsningen BoStad2021. Det är en unik satsning som Göteborgs Stad gör tillsammans med ett antal kommunala, privata och kooperativa byggaktörer och som ska ge 7 000 st nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. 

I Bergsjön mellan Tellusgatan och ner mot Merkuriusgatan planerar Framtiden Byggutveckling och Familjebostäder att bygga två punkthus och två lamellhus, om 4 -7 våningar. Totalt byggs det 87 st nya hyresrätter i olika storlekar, samt utrymmen för förråd och teknik mm. Den uthyrningsbara ytan (BOA) uppgår till 4 898 m2. Detta projekt kommer efter färdigställande att överlämnas till Familjebostäder. Inom samma område kommer det samtidigt att uppföras ytterligare bostadshus av två andra exploatörer

Hej! Vill du veta mer?