Tankar från vår VD
”Tuve Byggs styrka är alla våra kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans och utvecklar företaget.
Vår ambition är att den speciella Tuveandan även ska märkas av dig som kund -
både i vårt samarbete och på slutresultatet.
Det handlar alltid om relationen mellan människorna – det är så vi mäter framgång.”
- Robert Bengtsson, VD

Oavsett om vi ska bygga skolor, bostäder, kontor eller krematorium (ja, vi bygger det mesta) är vi övertygade om att trygga och engagerade människor når längst. Och det gäller inte bara oss själva utan alla goda krafter som behövs för att ett byggprojekt ska skapa bestående värden under lång tid…

Delar du vår filosofi – vill du växa med oss?

Möt en Tuve Byggare
"För oss har det varit viktigt att utveckla den familjära känsla som präglat bolaget och vi är övertygade om att trygga medarbetare levererar bäst resultat i det långa loppet."
- Marie Hansson, HR-chef

Behålla och locka nya medarbetare. Det är en utmaning för hela byggbranschen. Tuve Bygg har hittat sin egen modell i konkurrensen om att attrahera kompetent personal…

Läs mer

Samarbetspartners

Senaste Nytt

Framtiden Byggutveckling ska bygga 250 hyresrätter på Beväringsgatan, och Tuve Bygg har fått förtroendet att utföra projektet som en totalentreprenad. Huset blir terrasserat med fem till sexton våningar. Med det vinklade huset skapas samtidigt nya ytor och gårdsmiljöer i området. Det spännande taket kan bl a nyttjas för solceller. Byggstarten beräknas till våren 2019 och planerad inflyttning är sommaren 2022. Projektsumman uppgår till 302 Mkr.