Vår filosofi
"För mig är det viktigt att medarbetarna känner sig stolta och trygga i sitt arbete.
Jag brukar säga att vi inte ska ha några grå vardagar på jobbet."
- Pekka Merta, VD

Oavsett om vi ska bygga skolor, bostäder, kontor eller krematorium (ja, vi bygger det mesta) är vi övertygade om att trygga och engagerade människor når längst. Och det gäller inte bara oss själva utan alla goda krafter som behövs för att ett byggprojekt ska skapa bestående värden under lång tid…

Delar du vår filosofi – vill du växa med oss?

Möt en Tuve Byggare
"För oss har det varit viktigt att utveckla den familjära känsla som präglat bolaget och vi är övertygade om att trygga medarbetare levererar bäst resultat i det långa loppet."
- Marie Hansson, HR-chef

Behålla och locka nya medarbetare. Det är en utmaning för hela byggbranschen. Tuve Bygg har hittat sin egen modell i konkurrensen om att attrahera kompetent personal…

Läs mer

Kunder i urval

Senaste Nytt
Från och med den 26 juni är Anders Hedin Invest AB majoritetsägare i Tuve Bygg Holding. Förändringen initierades av styrelsen och har ett brett stöd i bolagets ledningsgrupp.
 
Med en ny stark majoritetsägare kan vi som bolag ännu snabbare nå de mål vi satt upp för 2020. Vi vill som bekant flytta fram vår position i byggbranschen och inom ett antal år fördubbla verksamheten, både när det gäller bolagets omsättning och antalet medarbetare.