Storlek
330 p-platser
Beställare
Västfastigheter
Entreprenadsumma
60 MSEK
Byggform
60 miljoner
Totalentreprenad i partnering

P-Hus Mölndal

Tuve bygger praktisk personalparkering 

Personalen på Mölndals sjukhus har länge haft parkeringsproblem vilket har stört deras arbetsdag. Vi har fått uppdraget av Västfastigheter att bygga ett nytt parkeringshus som vetter mot E6:an och kommer underlätta personalens arbetsdag. 

 

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se