Storlek
68 lgh
LSS
I huset kommer det
finnas 6 LSS-lägenheter.
Färdigställt
Sommaren 2017
Byggform
Projektet genomförs
som totalentreprenad.

KONGAHÄLLA

Ett projekt med rätt krav

Vi är väldigt glada över att Stiftelsen Kungälvsbostäder har gett oss förtroendet att utveckla detta vackra bostadshus. Det moderna huset kommer verkligen förgylla Kungälvs centrala delar. Husets moderna arkitektur och anpassningen till dagens människa är centralt i projektet. Även människor med särskilda behov kommer kunna bo i någon av husets sex specialanpassade LSS-lägenheter som ska täcka alla individuella behov.

Foto/Bilder: ©Copyright Kungälvsbostäder

Hej! Vill du veta mer?

Lars Elfast
Vice VD & Regionchef Väst

070-185 15 14
lars.elfast [at] tuvebygg.se