Storlek
4 200 kvm
Byggstart
Arbetet påbörjades under januari 2018.
Entreprenadsumma
100 Mkr
Färdigställt
Skolan är planerad att stå klar inför höstterminen 2019.

Katrinebergsskolan, Mölndal

En modern och pedagogisk skola.

Katrinebergsskolan som tidigare har varit en högstadieskola ska nu bli en skola för F-6 med grundsärskola, i centrala Mölndal.. På uppdrag av Mölndals Kommun river och asbetssanerar vi delar av den gamla skolan. Övriga delar av skolan totalrenoveras samtidigt som den byggs till.

Utformningen av den nya skolan kommer möjliggöra en modern pedagogik med ändamålsenliga lokaler. Skolan får ett nytt tillagningskök och en ny matsal. Även en ny musiksal, nya kontor för administration och ett nytt personalrum innefattas i tillbyggnaden. Lokaler för de kreativa ämnena bild och slöjd kommer nu att ligga i anslutning till varandra vilket medför möjligheter att kunna arbeta med projekt som spänner över flera ämnen i undervisningen.

Skolan får i och med tillbyggnaden också en helt ny gemensam entré som ger ett generöst ljusinsläpp till skolans lokaler. Entrén blir tydlig och bidrar till en trygg och säker miljö för eleverna. Utanför skolan planeras det för en ny utemiljö och skolgård ta plats.

Skolan är utformad för att husera 420 elever. Den befintliga byggnaden byggs om för fyra arbetslag där varje arbetslag knyts till en hemvist bestående av hemrum, grupprum och lärararbetsplatser, vilket skapar det lilla sammanhanget i den större helheten.

 

Hej! Vill du veta mer?