Tuve Bygg AB stödjer Unicefs hjälparbete

Tuve Bygg ABs sponsringsråd har beslutat att stödja Unicefs hjälparbete genom sitt CSR engagemang, istället för att ge en sommarpresent till sina anställda. Unicefs frivillighetsgrupp i Göteborg mottog den 1 juni en check på 50 000 kr som ett bidrag till sitt hjälparbete.

På bilden syns Ella Wåhlin och Joakim Hall från Unicefs Frivilliggrupp i Göteborg, ta emot check och blommor av Pia Taxén och Lars Elfast från Tuve Bygg AB.

Ella Wåhlin och Joakim Hall arbetar båda i Unicefs Frivilliggrupp i Göteborg. Som frivilligarbetare arbetar de lokalt med att t ex besöka flyktingförläggningar i Göteborgsområdet, där man anordnar lek och aktiviteter samt uppmärksammar barns rättigheter.

- "Vi vet att UNICEFs arbete runt om i världen är direkt avgörande för många barns överlevnad och utveckling. 
Er gåva bidrar till viktiga insatser och vi tackar så mycket för ert stöd
", säger Ella och Joakim.

De berättade om Unicefs organisation och hjälparbete, som kämpar för alla barn i världen. Unicef är en politiskt och religiöst obunden organisation och deras verksamhet är helt och håller beroende av gåvor från företag och privatpersoner. Deras arbete styrs av Barnkonventionen och FN har gett Unicef i uppdrag att arbeta för att Barnkonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den.

- " Vi tuvebyggare är stolta att kunna stötta detta arbete, genom att avstå från en sommarpresent, säger Lars Elfast som representant för Tuve Bygg ABs sponsringsråd.