Statsministern besökte Eko10 i Borås

Den 20 maj besökte statsminister Stefan Löfvén och hans hustru Ulla Borås, som en del av en valkampanj i Västsverige inför det stundande Europaparlamentsvalet. Då passade statsministerparet också på att besöka Tuve Byggs arbetsplats Eko10, där det anrika gamla Posthuset på Torggatan längs Viskan renoveras och byggs om.

Posthuset byggdes 1944 och är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som är skyddad enligt lag med Q-märkning. Statsministerparet var mycket intresserade när Tuve Byggs platschef Krister Enesten berättade om gamla fynd som gjorts, från när huset byggdes i form av gamla tidningar, verktyg och flaskor. Han redogjorde också för projektet Eko 10. Två våningar kommer att byggas på den befintliga huskroppen och omvandla byggnaden till bostäder med 76 st lägenheter och möjlighet till handel och parkering. En del av kvartersmarken och gatumarken ska göras om till ett torg när delar av Västerbrogatan omvandlas från bilgata till torgyta utmed Viskan. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson, diskuterades bostadsbyggandet i hela Viskaholmsområdet, som blir en blandning av hyres- och bostadsrätter. – Det är det bästa det, konstaterade Stefan Löfven.

I samband med besöket samtalade statsministern med många av medarbetarna på Tuve Bygg om byggbranschen i allmänhet, vårt bygge och jämlikhet i branschen. Efter avslutat arbetsplatsbesök vandrade statsministerparet över till Viskaholm där statsministern höll ett öppet möte.