För leverantörer

 

Fakturering

För att minska pappershanteringen så vill Tuve Bygg AB att våra leverantörer skickar fakturor via E-post eller
e-faktura (EDI-faktura). 
Målet är en enklare och effektivare hantering av fakturor, både hos er som leverantör och hos oss, 
samt en minskad miljöpåverkan.

 

Bolag

Tuvekoncernen har flera bolag. Säkerställ att fakturan är ställd till rätt bolag.          
 

Tuve Bygg AB 556202-1237
Tuve Byggservice AB  556333-9745
Tuve Snickeri AB 556284-3648

 

Märkning

Fakturan ska märkas med:

Referensnummer:  formatexempel 123456-1234
Referensperson hos oss:      den person som har beställt
Referensperson hos er:  namn och kontaktuppgift till orderansvarig person hos er

Samlingsfaktura godtas ej
En faktura kan endast omfatta ett och samma referensnummer.

Omvänd skattskyldighet
Vi tar emot fakturor enligt villkoren avseende omvänd skattskyldighet. Om dessa villkor uppfylls måste fakturan utställas utan moms. Fakturan ska innehålla en not om detta samt vårt momsregistreringsnummer. 
Läs mer om omvänd skattskyldighet på Skatteverkets hemsida:

 


Faktureringsadresser till våra bolag

Allmänt
Då vår fakturaavläsning är automatiserad ska märkning anges på samma ställe på fakturan från gång till annan.
 
1. EDI-faktura
Vår tjänsteleverantör är Pagero.
Vid eventuellt krav på e-postadress vid uppsättning av EDI, ange info [at] tuvebygg.se.
 
Bolagsnamn Organisationsnummer    VAT-nr GLN-nummer
Tuve Bygg AB 556202-1237 SE556202123701         7365562021232  
Tuve Byggservice AB          556333-9745 SE556333974501 7365563339749
Tuve Snickeri AB 556284-3648 SE556284364801 7365562843643

 

2. PDF-faktura via e-post
För att fakturan inte ska återsändas ska den bifogas som PDF.
Eventuella bilagor ska finnas i ett och samma PDF-dokument som fakturan.
 
Bolagsnamn E-postadress
Tuve Bygg AB invoice.tuvebygg [at] tuvebygg.se
Tuve Byggservice AB invoice.tuvebyggserv [at] tuvebygg.se
Tuve Snickeri AB invoice.tuvesnickeri [at] tuvebygg.se

 

3. Pappersfaktura
Vi tar emot fakturor skickade med post.
Alla våra bolag har samma postadress:

Bolagsnamn
Box 80
431 21 Mölndal

 

Ladda ner dokumentet om fakturering som pdf