Väx med Tuve Bygg

Individens och teamets utveckling är lika viktigt

Vår inställning är att alla medarbetare oavsett arbetsuppgift är lika viktiga. Frågar du någon av våra trygga anställda hur det är att jobba här, lyfter de gärna fram den goda andan, flexibiliteten, utvecklingsmöjligheterna och det prestigelösa samarbetet mellan team och individer.

En trygg arbetsplats för alla

Hållbarhetstänkandet inkluderar självklart också våra medarbetare och arbetsmiljön. Arbetet ska utföras i en trygg och positiv miljö som främjar trivsel, kreativitet och hälsan. Gott stöd i detta arbete har vi av vår företagshälsovård. För friskvård erbjuder vi dels ett bidrag till egen träning, dels gemensamma aktiviteter. Miljö- och hållbarhetsfrågor är oerhört viktiga hos oss, därför vill vi också att våra medarbetare ska ha intresse för och vara väl insatta i de kvalitets- och miljöledningssystem vi använder.

En plats att trivas på

Vi erbjuder en arbetsmiljö med högt i tak där du kan vara dig själv – vi uppmuntrar dig till och med att vara det!
Vi respekterar varandras olikheter och har en öppen inställning till alla som tillför något och kommer med förslag på hur vi kan bli bättre. Du kommer att samarbeta med en brokig skara människor, men där alla gillar att arbeta tillsammans för Ett Tuve Bygg.