Vårt erbjudande

Tuve Bygg har en företagspolicy som består av en integrerad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy.

 

I Tuve Bygg...

  • Lägger vi stor vikt vid planering, uppföljning och ständig förbättring av verksamheten för att kunna leva upp till krav från kunder och intressenter och därmed leverera en bra produkt i rätt tid.
     
  • Vi tar ansvar för miljön, känner till och följer gällande lagar och arbetar aktivt med att minimera de föroreningar som vår verksamhet kan ge upphov till.
     
  • Vi har ambitionen att ständigt utveckla vårt arbetssätt och våra medarbetare, så att vi blir bättre på att hitta alternativ för att bidra till ett hållbart samhällsbyggande.
     
  • Vi vill att alla anställda ska kunna komma hem från arbetet varje dag utan skada. Därför arbetar vi systematiskt för att kartlägga risker, vidta åtgärder för att undvika olyckor och ohälsa samt för att skapa en god arbetsmiljö i övrigt.