Tuvekoncernen

Sedan starten 1979 har Tuvekoncernen vuxit till ett av Göteborgs större byggföretag. Detta mycket tack vare att vi behållit det lilla företagets smidiga organisation med korta, snabba beslutsvägar och tydligt ansvar. Varje kunds specifika behov och önskemål styr vårt arbete och målet är givetvis alltid en entreprenad med högsta kvalitet, till rätt pris vid utlovad tidpunkt! Vi håller fast vid detta arbetssätt, då vi tydligt ser vilka positiva resultat det ger i alla led och framförallt i vad vi levererar. Det skapar stabila, långsiktiga, lönsamma och effektiva samarbeten.

 

Tuve Bygg

Tuve Bygg har sedan starten 1979 verkat och växt i Göteborgsregionen. Sedan 2016 har vi nöjet att arbeta både i Göteborgs- och Stockholmsregionerna med alla typer av byggprojekt och uppdragsgivare.
 
Tuve Bygg är moderbolag i koncernen som omsätter ca 1,8 miljarder.  Huvudkontoret ligger i Mölndal och för stunden är vi över 240 trygga medarbetare som alla bidrar till att skapa den unika Tuve-andan.

Tuve Byggservice AB

Tuvekoncernens fullservicekoncept omfattar kvalitetstjänster även efter det att själva byggnadsarbetet avslutats. Dessa utförs av Tuve Byggservice, som arbetar med lite mindre ny- och ombyggnadsprojekt som lokalanpassningar, reparationer, mindre entreprenader och underhållsservice på alla typer av fastigheter.

För kunder med återkommande behov har vi ramavtal och fungerar i princip som deras egen byggavdelning. Det är ett smidigt och ekonomiskt sätt för dem att alltid ha byggresurser nära till hands, med fackfolk som kan deras verksamhet och snabbt kan göra både större och mindre arbeten.

Vi har ett väl trimmat, sammansvetsat gäng med bred och lång erfarenhet som ger personlig service, allt efter behov och önskemål. Vi är vana vid och gillar att ha ett nära och personligt samarbete med våra kunder. Vårt kontaktnät när det gäller konstruktörer, underentreprenörer och leverantörer är omfattande. Med vår lokala närvaro och fullt utrustade servicebilar är vi på plats även vid akuta uppdrag.

Vår koncerntillhörighet gör det dessutom lätt att utöka resurserna vid behov, till exempel med kollegor från Tuve Snickeri. Det betyder kort ombyggnadstid och minimala störningar.

Tuve Snickeri AB

Vi skapar möjliga och omöjliga specialsnickerier för hotell, restauranger, caféer, banker, kontor och villor. Det kan handla om specialbyggda dörrar och trappor, annorlunda bardiskar och receptionsdiskar, måttbeställda hyllor och skåp eller avancerade träinfattningar för vackra glaspartier. Det finns egentligen inga begränsningar för vad våra finsnickare kan åstadkomma med trä och hantverksskicklighet.

Tuve Projektutveckling

Vi ansvarar själva för hela kedjan från markförvärv och tillståndsprocesser till färdig inflyttad byggnad. Antingen på egen hand eller i samverkan med en partner. Vi har breda kunskaper om fastighetsförvärv samt hur man driver processer, projekterar och producerar byggnader. Det gör att vi kan ta ett tydligt ansvar med full kontroll under hela processen – en trygghet för alla som bor eller arbetar i en fastighet vi har utvecklat. Vi värdesätter och prioriterar den personliga relationen högt, såväl med kunder som med samarbetspartners och medarbetare.