Tuve byggservice - Som er egen byggavdelning

Tuvekoncernens fullservicekoncept omfattar kvalitetstjänster även efter det att själva byggnadsarbetet avslutats. Dessa utförs av Tuve Byggservice som är aktiva under hela byggnadens livslängd och hjälper våra kunder att utveckla sina fastigheter. Med specialinriktning på reparationer, ombyggnader, underhåll, tillbyggnad eller en mindre nybyggnad levererar Tuve Byggservice dagligen värdefull hjälp.

Trygg service för våra kunder

För kunder med återkommande behov har vi ramavtal och fungerar i princip som en egen byggavdelning. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att alltid ha byggkompetens nära till hands, med fackfolk som kan verksamheten och snabbt kan göra både större och mindre arbeten. Vi agerar snabbt och involverar oss kundernas verklighet, en trygg partner som levererar rätt och kostnadseffektivt. Med vår lokala närvaro och fullt utrustade servicebilar är vi på plats även vid akuta uppdrag.

Ett team som gör skillnad

Vi har ett sammansvetsat gäng med lång erfarenhet som ger personlig service, allt efter behov och önskemål. Vi är vana vid och gillar att arbeta nära i ett personligt samarbete med våra kunder. Vårt breda kontaktnät när det gäller konsulter, underentreprenörer och leverantörer som vi också kan erbjuda är ytterligare en styrka vi har.

Styrkan av koncernen

Tuve Byggservice kan lätt utöka resurserna vid behov, till exempel med kollegor från Tuve Snickeri eller andra delar av koncernen. Det innebär att vi fixar det som behövs med kort ombyggnadstid och minimala störningar.

En spännande framtid

För att möta upp den växande efterfrågan utökade Tuve Byggservice personalstyrkan med 25 kompetenta medarbetare under 2016. Vi besitter en väldig styrka i våra medarbetare som både har bred yrkeskunskap och som brinner för att förvekliga våra kunders visioner.

VIll du kontakta oss?

Robert Bengtsson
VD Tuve Byggservice

070-185 16 42
robert.bengtsson [at] tuvebygg.se