Socialt

Social hållbarhet

Vi tror på att grunden till en miljömässig och ekonomiskt hållbar verksamhet läggs på det sociala planet. Om våra medarbetare känner att de utvecklas, behandlas lika och mår bra, så gör de också ett bättre jobb. Något som allt som oftast smittar av sig på kunder, partners och leverantörer. Med ett välmående Tuve Bygg har vi chansen att hjälpa fler att komma in på arbetsmarknaden och engagera oss för de utsatta i samhället.  

 

Allt bygger på nöjda medarbetare

På Tuve Bygg arbetar vi aktivt med att fullfölja vår vision om att attrahera och behålla personal med bred kompetens som stimuleras till utveckling, trivs på jobbet, samarbetar väl med arbetskamrater, kunder och leverantörer samt kan visa ett personligt engagemang som värnar om kunder och projekt.

För att alla inom organisationen ska följa visionen, har vi lagt stor vikt på att ständigt försöka förbättra vårt arbetssätt och våra medarbetare. Därför genomför vi kontinuerligt medarbetarundersökningar, vars resultat ligger till grund för förändring och förbättring.

 

 

Så arbetar vi med kompetensutveckling

Tuve Bygg har en gedigen utbildningspolicy som säger att varje medarbetare ska tillhandahållas utbildning som stödjer den personliga utvecklingen. Medarbetarna har därför årligen minst ett medarbetarsamtal för att gemensamt med sin chef sätta olika mål och identifiera vad som krävs för den personliga utvecklingen. Utöver de utbildningarna som varje medarbetare måste genomgå, erbjuds ett flertal olika utbildningar och kurser för att främja kompetensen inom yrkesrollen. Samtliga nyanställda får även ta del av en specifik introduktion baserat på sin tjänst.

 

Jämställdhet och mångfald, en självklarhet

Vi har en jämställdhetsplan som vi kontinuerligt arbetar med. Den säger att anställda, styrelse och ledning ska verka för att åtskillnader eller diskriminering som beror på kön eller etnicitet ej får förekomma. Vi har även formulerat ett strategidokument som styr arbetet med jämställdhet och mångfald, framför allt kopplat till rekryteringsprocessen där det alltid ska vara likställd behandling av arbetssökande.

 

Förebyggande arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket har under tre år drivit ett stort projekt kallat STORA BYGG i Sverige, vilket Tuve Bygg med självklart deltagit i. Syftet är att minska riskerna för olyckor och ohälsa. Vid besöken hos oss har Arbetsmiljöverket granskat vårt systematiska arbetsmiljöarbete och hur väl våra rutiner når ut till våra byggarbetsplatser.

Ett exempel på resultatet av STORA BYGG är att vårt huvudskyddsombud nu arbetar till 100 procent med skyddsfrågorna och genomför bland annat skyddsronder på alla våra byggarbetsplatser i Göteborgsområdet.

 

Ständiga förbättringar genom Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen eller så kallade Skyddskommittén består av tjänstemän och yrkesarbetare med olika roller där alla nivåer av medarbetare i företaget finns representerade. Gruppen arbetar med att sätta arbetsmiljön för medarbetare och underentreprenörer i fokus och genom gemensamt beslutade åtgärder arbeta för att ständigt förbättra våra arbetsmetoder och rutiner.

 

Nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier

På Tuve Bygg arbetar vi aktivt med vår uppförandekod som är upprättad för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Förutsättningar för detta är att verksamheten engagerar sig socialt med både hänsyn till miljö och människor och där vi ska bedriva ett ansvarsfullt företagande. Sexuella trakasserier och diskriminering är inte vanligt förekommande men bolagets ståndpunkt är att nollvision mot detta gäller. För att säkerställa att uppförandekoden följs görs en uppföljning av medarbetarundersökningen för att se ifall sexuella trakasserier eller diskriminering inträffat.

 

Arbetsmarknadssatsningar och samhällsengagemang

Tuve Bygg strävar efter att investera i samhället med sin verksamhet genom att vara med och delta och bidra i projekt som främjar de svårigheter samhället står inför. Några exempel är:
 
 • Integrationsprojektet ”Välkommen till framtiden” sker i samarbete med Göteborgs Stad och Arbetsförmedlingen, med syftet att nyanlända under etableringstiden blir erbjudna en praktikplats genom att vara snickarlärlingar.
   
 • För att bidra till den framtida kompetensförsörjningen och unga människors möjligheter, har vi under året haft praktikanter från YRGO (Högre yrkesutbildning Göteborg) där vi arbetar med lärlingsplatser.
   
 • 2018 beslöt vi att stödja Lions hjälparbete genom sponsring, istället för att köpa påskägg till oss anställda. Lions Hjälpfond hjälper de glömda barnen - flyktingbarn från Syrien i Adana, Turkiet. Läs mer här. 
   
 • 2018 blev Tuve Bygg Guldvän till Göteborgs Kyrkliga Stadsmission. För tredje året i rad togs den gamla traditionen om julklappsvagnen upp igen – en tradition som bygger på en hundra år gammal idé om att åka runt i staden och samla in julklappar till behövande. Läs mer om julklappsvagnen här.
 • Även 2019 väljer vi att vara guldvän till Göteborgs Stadsmission och deras arbete för utsatta människor i vår stad. På det här sättet tar vi ett samhällsansvar och gör tillvaron lite lättare för dem som har det tuffast. Tuve Bygg har valt att stötta Stadsmissionens arbete med 50 000 kr.
   
 • 2020 beslöt vi att stödja organisationen Giving People. Giving People är en organisation som arbetar för att hjälpa barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
   
 • Även 2021 stödjer vi organisationen Giving People. Vi har utökat vårt bidrag till dem i år då de ser ett ökat antal ansökningar p.g.a. Corona så detta stöd behövs verkligen. Läs mer om deras verksamhet här
   
 • 2021 stödjer vi Fiskebäckslöpet, ett välgörenhetslopp som arrangeras till förmån för Solrosen, Räddningsmissionens verksamhet för barn med en förälder i fängelse. I år behöver de vårt stöd mer än någonsin! Vill du veta mer om Fiskebäckslöpet eller Solrosen följ länkarna:            Solrosen               Fiskebäckslöpet