Huvudentreprenör
NCC
Produkter
Trappa och disk
Färdigställt
2010
ARKITEKT
Byggnaden ritades av
White arkitekter

TINGSRÄTTEN

Träpartier helt efter beställarens krav

I Göteborgs tingsrätt återfinns många vackra trädetaljer som har skapats av Tuve Snickeri. Den långa trappan är byggd helt efter beställarens kravbild, varje trappsteg är både längre och lägre än vanligt. 

I receptionen finns diskar där träpartierna samspelar vackert med glaspartier och möjlighet att öppna elektriska skjutluckor. De olika materialen möts på ett sömlöst sätt. Ett bygge som detta har många särskilda krav för säkerhet så att arbetsmiljö aldrig är utsatt. 

 

Vi behövde diskutera olika lösningar för konstruktionen av receptionspartierna. Vi kontaktade Tuve Snickeri eftersom vi visste att de hade den rätta kompetensen.

- Ingemar Börjesson, White Arkitekter

Mats Holkert
Arbetschef Snickeri

070-185 15 52
mats.holkert [at] tuvesnickeri.se