Älvrummet

Älvrummet är en utställning om den pågående stadsutvecklingen i Älvstaden. Här visas en helhetsbild av det som planeras och det som redan är klart. En modell över centrala Göteborg ger en överblick över staden nu och i framtiden. Utställningen har flyttat till Lindholmen.

På uppdrag av Älvstranden Utveckling har Tuve Snickeri varit med och byggt "grunden" till det nya Göteborg. 

Vi har byggt sargen som hela Göteborgsmodellen vilar på.

Den välkomnande och unika entrén med väggpaneler och receptionsdisk går i samma stil.

De fantastiska ljussatta panelerna på väggarna ger effekt och gör skäl för namnet Älvrummet.                                                                  Fotograf: Älvstranden Utveckling