Entreprenadsumma
100 miljoner
Byggstart
Bygget inleddes i april 2016
Färdigställandetid
Augusti 2017
Fasad
Snyggt yttre med fiberbetongskivor

Tillbyggnad med speciella krav på Kvibergs Krematorium

 

Vi har fått den viktiga uppgiften av Svenska Kyrkan att bygga ut Kvibergs Krematorium som med den växande befolkningsmängden behöver ses över. Idag kremeras ungefär 80% av alla som avlider i Sverige och det kräver en god organisation och bra faciliteter. Byggnaden som vi uppför har flera fokus, dels själva akten att kremera, men även ge möjlighet att sörja för närstående.

”I takt med att de nya krematoriet växer fram så känner man att vi verkligen är med och förbättrar en viktig samhällsfunktion”

- Dime Usinovski, Arbetschef Tuve Bygg

 

 

Vi älskar en utmaning

Nära samarbete med beställaren
Det är annorlunda att bygga ett krematorium till skillnad från exempelvis ett bostadshus som vi har stor erfarenhet av. I detta fallet har vi verkligen behövt vara extra lyhörda för att förstå hur processen kring kremering går till och haft en god dialog för att tillgodose att personal, begravningsentreprenörer och besökare känner sig inkluderade. Det nya krematoriet kommer stå klart i augusti och då kommer Svenska kyrkan verkligen kunna erbjuda den service som samhället efterfrågar och göra det i lokaler som är rustade inför framtiden.

 

 

Foto/Bilder: ©Copyright

 

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se