Storlek
66 st lägenheter och renovering av p-hus.
Byggstart
Hösten 2017
Färdigställt
December 2019
Byggform
Totalentreprenad i samverkan

Syster Estrids Gata, Guldheden

Lugnt och grönt i Guldheden!

På den natursköna toppen av Guldheden, strax intill Guldhedstornet, byggs tre lamellhus på åtta våningar.

De 66 lägenheterna är från två till fyra rum och kök. Det befintliga garaget rivs och ersätts med ett nytt.

De nya husen placeras på det nya garaget. På garagetaket kommer även en ombonad gårdsmiljö att finnas.

 

Hej! Vill du veta mer?