Storlek
Nybyggnad 3600 m²
Ombyggnad 770 m²
Byggstart
September 2020
Entreprenadsumma
60 Mkr
Färdigställt
Augusti 2022

Stora Högaskolan, Stenungsund

Tuve Bygg har fått i uppdrag att utföra en om- och tillbyggnad av Stora Högaskolan för Stenungsunds kommun.

Avtalet innefattar renovering av befintlig fastighet på 770 kvm, nybyggnation på 3600 kvm samt kringliggande skolgård för aktiviteter.

Entreprenaden är en tillbyggnad av skola i 2 våningar samt teknikutrymmen. 
Nybyggnationen innehållande skolsalar, tekniksalar, storkök och administrativa rum med mera.
Det är en flygande start där projektering skall påbörjas omgående och en tänkt byggstart redan i höst, projektet beräknas vara klart senare delen av 2022.

Ombyggnationen omfattar skolsalar, matsal med mottagningskök som byggs om till skolsalar, grupprum mm.
I entreprenaden ingår också utvändiga arbeten med komplementbyggnad ÅV-hus samt tillhörande mark och installationsarbeten.
Tillbyggnaden byggs ihop med befintlig skolbyggnad.

Objektet Stora Höga Skolan är beläget på fastigheten Västra torp 1:35, Stenungsunds kommun.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete med Stenungsunds Kommun och Stenungsundshem i tidigare projekt och ser fram emot ännu ett lyckat projekt tillsammans säger 
Robert Uthberg Arbetschef på Tuve Bygg AB

 

Hej! Vill du veta mer?

Robert Uthberg
Arbetschef Uddevalla

070-185 15 05
robert.uthberg [at] tuvebygg.se