Storlek
6500 kvm
Byggstart
I maj 2016 inleddes arbetet.
Entreprenadsumma
180 Mkr
Färdigställt
I maj 2018 kommer Stenungsunds nya simhall stå klar.

Stenungssunds badhus

Simhall som tänker på omgivningen

Tuve Bygg AB har fått förtroendet att uppföra en ny simhall på 6500 m2 i anslutning till befintliga Sundahallen i Stenungsund. Tuve Bygg ska även utföra ombyggnation av ett befintligt hus och dessutom kommer två parkeringsytor fräschas upp.


Mycket fokus har lagts på fasaden, med vinklade fasadskivor. Arkitektfirman Tyréns vill illustrera björkskogen genom glaset. Genomgående har det jobbats mycket med miljön, både när det kommer till ljusinsläpp och att få det så tyst som möjligt med räfflad insida på fasadvägg, träullsplattor i tak och snedställda plattor. Detta för att dämpa ljudet så mycket som möjligt.

En foajégata binder ihop den nybyggda simhallen med befintlig byggnad. Förutom nämnda foajégata och en 25 meters tävlingsbassäng med läktarplatser, kommer det att finnas en rehabbassäng, en övningsbassäng och en plaskpool för de minsta.

 

 

Foto/Bilder: ©Copyright Göran Assner/Tyréns

”Stenungsunds Arena är en konsekvens av en växande kommun med idrott som ett viktigt fokusområde.”

Foto/Bilder: ©Copyright Göran Assner/ Tyréns 

 

Ett projekt med höga krav

Få byggnationer ställer så höga krav som simhallar. För att säkerställa vår kvalitet i projektet och möta de krav som både byggnation och beställare har på oss, har vi haft en nära projektering och produktion där beställare hela tiden varit närvarande. Alla ansvariga för installationer har fått vara med och samordna sig kontinuerligt från start.Då har alla inblandade i projektet delat samma krav och målbild. Vi har valt att jobba nära produktion som har varit delaktig från start, med sin viktiga input för att veta hur vi ska leverera den produkt som väntas av oss.

Stenungsunds Arena kommer att stå klar i maj 2018, och är en efterlängtad anläggning i Stenungsunds kommun som växer och har idrott som fokusområde.

 

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se