Storlek
1000 p-platser på 7 våningar
Byggstart
September 2019
Entreprenadsumma
171 Mkr
Färdigställt
April 2021

Parkeringshus Linden

Tuve Bygg AB vann upphandlingen att bygga nya parkeringshuset i Kungsbacka, granne med Söderstaden och kommer att utföra projektet som en totalentreprenad.

Parkeringshuset kommer att bestå av sju våningsplan och erbjuda närmare 1 000 parkeringsplatser.

Materialval och utformning av parkeringshuset styrs av detaljplanen och myndighetskrav, till exempel järnvägens dragning, den markyta man har att bygga på samt estetiken som ska vara välkomnande och bjuda på god sikt genom parkeringshuset. Det bidrar till en trygg och ljus miljö i samklang med en växande stadsdel. Mot järnvägen blir det en glasfasad med gröna nyanser som klarar säkerhetskraven och mot bostadssidan blir det mer småskaligt med trälameller och fönster.

 

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se