Storlek
3800 kvm
Byggstart
Våren 2020
Entreprenadsumma
47 Mkr
Färdigställt
Sommaren 2021

Opel Albyberg