Storlek
10 000 kvm
Byggform
Projektet utfördes som generalentreprenad
Färdigställt
Dec 2015
Beställare
Västfastigheter

Låghuset Sahlgrenska

Låghuset Sahlgrenska

Västfastigheter gav oss uppdraget att utföra en ombyggnad av Låghuset, etapp 4, på Sahlgrenska. Omfattningen var ca 10.000 m2 fördelat på två byggnader samt ett nytt fläktrum så att vi höjer upp ventilationsnivåerna. Arbetet påbörjades under maj 2014 och stod klart december 2015.

Viktiga lokaler

Idag rymmer de moderna lokalerna mottagningsverksamhet, intensivvård och administrativa avdelningar. Moderna rum som möter upp de krav som de som verkar i lokalerna sammanställde.

Foto/Bilder: ©Copyright Info Kommer!

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se