Storlek
56 lgh
Beställare
På uppdrag av Egnahemsbolaget
Färdigställt
Våren 2017
Byggform
Projektet har utförts som totalentreprenad

Kyrkbytorget

56 lägenheter i två huskroppar

Vi är väldigt glada över att Egnahemsbolaget har gett oss uppdraget att projektera och uppföra 56 bostadsrätter vid Kyrkbytorget på Hisingen. Lägenheterna är fördelade på två huskroppar som reser sig åtta våningar. Byggnaden kommer ha underliggande garage samt tillhörande komplementbyggnader. Storleken på lägenheterna varierar från ettor till fyror och samtliga kommer ha härliga balkonger med fantastisk utsikt över Hisingen.

Hus som passar alla

När man bygger bostadshus idag är det viktigt att tänka på att alla typer av människor ska kunna trivas där. Det ställer höga krav på exempelvis tillgänglighet och materialval. Ett sådant exempel är att det kommer att gå att ta hissen direkt från garageplanet, eller att det finns planerade ytor för cyklar. På Tuve Bygg förverkligar vi dessa planer med effektiva byggprocesser och rätt materialval. 

Foto/Bilder: ©Copyright Egnahemsbolaget

Hej! Vill du veta mer?

Robert Uthberg
Arbetschef Uddevalla

070-185 15 05
robert.uthberg [at] tuvebygg.se