Storlek
76 st lägenheter
Byggstart
Augusti 2018
Entreprenadsumma
160 Mkr
Färdigställt
December 2020

Kvarter Eko 10, Borås

Projektet byggs som en totalentreprenad.

Kvarteret Eko 10 med Gamla Posthuset är beläget i västra delen av Borås Centrum och sträcker sig längs Viskan (Västerbrogatan/Hallbergsgatan).

Två våningar kommer att byggas på den befintliga huskroppen och omvandla byggnaden till bostäder och möjlighet till handel och parkering.

En del av kvartersmarken och gatumarken ska göras om till ett torg när delar av Västerbrogatan omvandlas från bilgata till torgyta utmed Viskan.

 

Bilder från ARKCON Byggkonsulter

 

Hej! Vill du veta mer?