Storlek
Ca 2 100 m²
Byggstart
Hösten 2018
Entreprenadsumma
27 Mkr
Färdigställt
Sommaren 2019

Kia Center, Tagene

Projektet kommer att utföras som en totalentreprenad.

På uppdrag av Castellum bygger vi en ny Kia-anläggning för Hedin Bil Göteborg AB på Trankärrsgatan 3 i Tagene, Göteborg. Anläggningen kommer att erbjuda bilförsäljning, kontor, verkstad samt lager.

Anläggningen byggs med miljklassning "Miljöbyggnad Silver".

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se