Storlek
8 st avdelningar i tre plan, ca 4 800 m²
Byggstart
Januari 2019
Entreprenadsumma
65 Mkr
Färdigställt
Maj 2020

Kålltorp Förskola

Göteborgs Stad bygger en ny förskola med åtta avdelningar som byggs samman med befintlig förskola på Virginsgatan 19. Förskolan byggs i suterräng i 2-3 plan och får en lokalarea på 1 573 m².

Befintligt tillagningskök på Virginsgatan 19 byggs om för att klara en kapacitet på 15 avdelningar. I samband med byggnationen kommer befintliga avdelningar i förskolan på Virginsgatan 19 att
behöva evakueras till tillfälliga paviljonger som planeras att placeras vid intilliggande parkmark. Förskolan skall uppföras på marken där nuvarande Parkskolan står och nuvarande byggnad kommer att rivas.

Projektet kommer att utföras som en totalentreprenad.

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se