Storlek
Byggstart
Arbetet påbörjades i alla tre butikerna under april 2018.
Entreprenadsumma
ca 100 Mkr
Färdigställt
Jan 2019 (Lerum)
Februari 2019 (Kallebäck och Kungälv)

ICA Fastigheter - Kallebäck, Kungälv och Lerum

 

Alla tre projekten genomförs som totalentreprenad i samverkan.

Kallebäcksbutiken: här bygger vi en ny entré, en ny "On Line hantering" samt en ny avdelning för hantering av returflaskor.

 

Kungälvsbutiken: en ny gata byggs som sammankopplar det nya P-huset med butiken. Vi kommer också att bygga en ny entré samt en ny restaurang. (Bild saknas)

 

Lerumsbutiken: även här bygger vi en ny "On line hantering", en ny inlastning till lagret samt en ny fiskavdelning.

 

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se