YTA
11 349 KVM
Byggstart
Projektet inleddes i mars 2016
Entreprenadsumma
220 MSEK
Färdigställt
Juli 2018

Grevegårdskolan

Göteborgs stad ger Tuve Bygg nytt uppdrag

Vi har fått nytt förtroende av Lokalförvaltningen att bygga en modern skola i Västra Frölunda. Vi ska på generalentreprenad genomföra nybyggnation av Nya Grevegårdsskolan som ska husera årskurserna F-9. En spännande byggnad med mycket krav med tanke på att den ska fungera för elever, lärare och ha ett eget tillagningskök när den står klar. Vi kommer även bygga en ny idrottshall och en attraktiv utemiljö, lek- och skolgård samt angörings- och trafiklösningar. 

En skola, flera byggnader

Den nya huvudbyggnaden består av tre huskroppar.  Hus A med tre våningsplan med ovanförliggande fläktrumsvåning, hus B och C har vardera ett plan med ovanförliggande fläktrum. De kommer byggs samman med mellanliggande hus D.

Kompletteringsbyggnader för återvinning, hus E samt mindre förrådsbyggnader hus F och G ingår också i projektet.

Foto/Bilder: ©Copyright Tengbom

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se