Storlek
10 800 m²
Byggstart
januari 2019
Entreprenadsumma
290 Mkr
Färdigställt
november 2023

Gärdsåsskolan

Tuve Bygg AB har fått ett nytt uppdrag av beställaren Göteborg Stad Lokalförvaltningen, på en nybyggnad, till - och ombyggnation samt rivning av Gärdsåsskolan i Kortedala. Skolanläggningen ingår i Göteborg kommuns bevarandeprogram som kulturhistoriskt värdefull, både interiört och exteriört. Gärdsåsskolan har ett samhällshistoriskt värde och är en viktig del i förståelsen av 1950-talets stadsplanering.

I entreprenaden ingår rivning av två hus, nyproduktion av skolbyggnad, med ingående anläggningsarbeten, invändiga arbeten i befintlig skola, om- och tillbyggnad samt iordningställande av tillfälligt serveringskök och matsal.

En stor utmaning under byggtiden är att skolan ska vara tillgänglig och säker för 400 elever och att verksamheten ska störas så lite som möjligt.

Projektet utförs som en totalentreprenad i samverkan vilket innebär att Lokalförvaltningen och Tuve Bygg AB tillsammans under hela projekttiden, kommer att ha en integrerad och gemensam organisation, ekonomi och målbild. Detta gemensamma arbetssätt fokuserar på samförstånd och medger en kostnadseffektiv byggprocess med hög kvalitet.

 

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se