Beställare
Castellum
Projektsumma
14,9 Mkr
Byggtid
2017 - 2018

Dahl Omlastning, Högsbo

Tuve Byggservice utförde projektet som en totalentreprenad i samverkan.

Inledningsvis projekterade Tuve Byggservice ombyggnaden och renoveringen av Dahls lager och kontor.

Invändigt: vi utförde en ombyggnad/anpassning av kontoret om ca 300 kvm.

Utvändigt: vi byggde ett nytt skärmtak på 400 kvm, samt utförde påling och gjutning  av fundament. Gaveln av fasaden revs för att kunna anpassas för nya portar, lastbryggor och lasthus.

Den befintliga parkering grävdes upp, återfylldes och asfalterades för att återställas till lastplats.  Ny dagvattenledning drogs samt sanering av kontaminerade jordmassor och tjärasfalt utfördes.

 

Hej! Vill du veta mer?