Historia
Byggt 1876
Beställare
Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg

Färdigställt
Augusti 2012
Bakgrund
Användes som fröhus
till odlingarna i Trädgårdsföreningen

Alfons Åbergs hus

Ett hus för lek

Året 1876 stod huset som arkitekt Greger von Gegerfelt hade ritat klart i ena hörnet av Trädgårdsföreningen. Då var huset centrum för en av landets största handel med fröer och parkens stora inkomstkälla. Vi är glada över att ha fått det viktiga uppdraget att med omsorg renovera och bygga om det vackra gamla huset. Ett nytt hus för barnkultur bl.a. teater, läshörna, lekytor, café och en ny terrass ner mot ån.

Foto/Bilder: ©Copyright Alfons Åbergs Kulturhus 2012. Illustration: Gunilla Bergström


En inspirerande byggnad

Alfons, Milla, Mållgan och de andra figurerna från Gunilla Bergströms böcker har fått inspirera byggnaden som i sin tur är tänkt att inspirera barnens lek och kreativitet. Mycket omsorg har lagts på materialval eftersom det är en byggnad som ska upplevas och användas av barn. 

 

Hej! Vill du veta mer?

Dime Usinovski
Arbetschef

070-185 15 73
dime.usinovski [at] tuvebygg.se