Storlek
15 000 KVM
Kontor
Plats för
420 medarbetare
Färdigställt
2019
Start
Bygget inleddes
januari 2017

Alelyckan

För att kunna samla alla delar av förvaltningen Kretslopp och Vatten har Higab beslutat att ge Tuve Bygg uppdraget att bygga en modern kontorsbyggnad i Alelyckan. Det rör sig om arbetsplatser för ca: 420 personer som ska kunna arbeta och verka i de moderna lokalerna. Ytterligare kommer lager, verkstad och garage i anslutning till Alelyckans vattenverk. 

Samlokalisering

Idag sitter är förvaltningens anställda utspridda på sju platser, med de nya lokalerna kommer alla kunna arbeta i samma moderna kontorshus. Det nya kontoret är designat för att arbeta aktivitetsbaserat vilket leder till ett mer effektivt och hållbart, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt arbetssätt. Förutsättningarna för att förvaltningen ska nå sin vision är något som vi på Tuve Bygg med glädje hjälper till med när vi genomför detta effektiva byggprojekt. 

Foto/Bilder: ©Copyright Liljewall Arkitekter/Higab

Hej! Vill du veta mer?