Tuve Bygg stödjer Giving People

Giving People är en organisation som arbetar för att hjälpa barnfamiljer i ekonomisk utsatthet. De ger akut hjälp i form av mat, blöjor, barnkläder och andra viktiga förnödenheter. Organisationen har sedan starten i september 2013 förmedlat ett stort antal matkassar, kläder och hygienartiklar till över 15 000 barnfamiljer över hela Sverige.

Deras styrka är möjligheten att göra snabba insatser. När en barnfamilj vänder sig till Giving People får det hjälp inom några timmar upp till några dygn beroende på hur akut situationen är. Behovet är tyvärr mycket stort. Idag lever ungefär en kvarts miljon svenska barn i fattigdom. Ungefär 12 procent av alla barn i Sverige kan inte ta förgivet att få mat varje dag eller kläder och skor efter säsong och storlek. 

Vi på Tuve har valt att vara med och stärka upp organisationen genom ekonomiskt bidrag till Giving People så att de har möjlighet att hjälpa ännu fler familjer som är i nöd.

Vi vill stötta dem i deras strävan att inga barn i Sverige ska behöva gå och lägga sig hungriga.

Tuve Byggs tackcertifikat från Giving People