Tuve Bygg har fått i uppdrag att utföra en om- och tillbyggnad av Stora Högaskolan för Stenungsunds kommun.

Tuve Bygg har fått i uppdrag att utföra en om- och tillbyggnad av Stora Högaskolan för Stenungsunds kommun. 

Avtalet innefattar renovering av befintlig fastighet på 770 kvm, nybyggnation på 3600 kvm samt kringliggande skolgård för aktiviteter.

Nybyggnationen innehållande skolsalar, tekniksalar, storkök och administrativa rum med mera.
Det är en flygande start där projektering skall påbörjas omgående och en tänkt byggstart redan i höst, projektet beräknas vara klart senare delen av 2022.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete med Stenungssunds Kommun och Stenungsundshem i tidigare projekt och ser fram emot ännu ett lyckat projekt tillsammans säger 
Robert Uthberg Arbetschef på Tuve Bygg AB