Tuve Bygg AB utökar och förstärker sin organisation med en Byggchef och vice VD.

Tuve Bygg AB utökar och förstärker sin organisation. Lars Elfast tillsätts på den nyskapade positionen som Byggchef och vice VD med ett övergripande ansvar för gruppen med sex arbetschefsgrupper.

Inom Tuve Bygg AB har vi arbetat hårt för att sätta nya arbetsformer, ett nytt Verksamhets- ledningssystem (VLS) och ett nytt affärssystem samtidigt som vi under senare år ökat både vår omsättning och antalet anställda.

För att möta vår allt starkare position på marknaden och tillsammans skapa det nya Tuve Bygg AB stärker vi nu entreprenadsidan genom att utse Lars Elfast till Byggchef och vice VD. Detta innebär att samtliga  arbetschefsgrupper kommer att placeras under Lars rent organisatoriskt. Syftet är att stärka länken mellan avdelningarna, att öka stödet under anbudsskede och utförande samt inte minst att stärka ”Tuveandan”.

-  Jag är riktigt glad att Lars vill ta sig an denna viktiga uppgift och är säker på att vi genom detta stärker vår framtida stabilitet och framfart, säger Robert Bengtsson, VD Tuve Bygg AB.

Lars Elfast har en gedigen och mångårig bakgrund som byggare med delaktighet i bl a pågående produktion av bostäder på Uggleberget och Alelyckans Nya huvudkontor och verkstäder för Kretslopp & Vatten. Bland tidigare projekt han har medverkat i, kan nämnas GöteborgsOperan, Nya Sahlgrenska, samt produktionsanläggning för SAAB Microwave Systems i Kallebäck. Han drivs av att se människor växa och utvecklas. För Lars är det viktigt att alla känner sig delaktiga och är lika viktiga för företaget oavsett yrkesroll.  

- Jag har varit knuten till Tuvekoncernen under snart tjugo år, där jag har innehaft roller allt från platschef, projektledare och under de senaste dryga 10 åren som arbetschef. I min nya roll är det tänkt att jag ska utveckla, samordna, leda samt fungera som en mentor för våra arbetschefsgrupper , säger Lars Elfast.

Denna förändring är en fortsättning på den omorganisation som inleddes innan sommaren, då Robert Bengtsson tillträdde som ny VD för Tuve Bygg AB.