Pekka Merta lämnar sin post som VD på Tuve Bygg AB.

Styrelsen för Tuve Bygg AB har gemensamt med Pekka Merta fört en diskussion och kommit fram till att han lämnar sin post som koncernchef och VD på Tuve Bygg AB. Pekka Merta lämnar med omedelbar verkan. 

Robert Bengtsson, idag VD för Tuve Byggservice är utsedd till ny koncernchef och VD för Tuve Bygg AB.

- Jag har lärt känna hela Tuve Bygg under min tid som VD på Byggservice. Alla ingående bolag är riktigt bra verksamheter med kompetent personal som är vår viktigaste resurs. Jag ser fram emot att ta mig an detta uppdrag och utveckla samtliga bolag tillsammans med er alla, säger Robert Bengtsson.

- Styrelsen välkomnar Robert som VD och styrelsens ordförande säger Olle Knaust, och säger vidare att detta inte påverkar våra ambitioner eller vidare utveckling av Tuvekoncernen

//Styrelsen
Tuve Bygg AB