Hedin Group stärker sitt ägande i Tuve Bygg

Anders Hedin genom Hedin Group stärker sitt ägande i Tuve Bygg med innehållande dotterbolag Tuve Byggservice AB och Tuve Snickeri AB.
Totalt äger nu Hedin Group 75% av Tuvekoncernen.

-”Tuve Bygg med dotterbolag har nu en bra harmoni med ordning och reda. Det finns fina framtidsutsikter, med bra beställare som efterfrågar Tuves sätt att arbeta som innebär bra ekonomi och en bra resa för alla inblandade. Alla parametrar samlat gör att det känns riktigt bra att öka ägandet i Tuve” säger Anders Hedin.

Hedin Group klev in som huvudägare i Tuve 2017 och har successivt ökat sitt ägande genom åren.