Möt våra medarbetare

"Vem vill inte ha möjligheten att utveckla en stad? Att åka förbi en byggnad och säga att jag har varit med och fört det där projektet i mål!”

Josefine Häll, Entreprenadingenjör

Josefine står på Tuve Byggs huvudkontor i Göteborg intill en modell av hennes första byggprojekt. Under sista året på Chalmers var Josefine på studiebesök på ett av Tuve Byggs projekt i Kvillebäcken. 

Jag gillade verkligen stämningen på arbetsplatsen! Så jag ställde mycket frågor varav en handlade om möjligheten att få en praktikplats, säger Josefine.
 
 Josefines initiativ togs emot med öppna armar och sedan dess har hon varit en del av vår värld. Efter två år som arbetsledare tog hon i augusti steget upp till att bli entreprenadingenjör. Idag känner hon att hon har hamnat helt rätt. 
 
I byggsektorn händer det så mycket! Arbetsuppgifterna varierar och det finns alltid nya vägar att ta!
 
På Tuve Bygg värdesätter vi egna initiativ och tror på att man ska vara sig själv. Det är våra medarbetare som bygger upp hela vår kultur och som gör det möjligt för oss att vara ett byggföretag i tillväxt! 

 


Med fokus på kvalitet och säkerhet

Camilla Lindström, KMA på Tuve Bygg

Med flera års erfarenhet i ryggen vet Camilla hur viktigt det är med kunnig personal och enhetliga arbetsrutiner när tempot är uppskruvat inom byggbranschen.

– Det finns inga genvägar. Vi är övertygade om att tillräckliga resurser i början av byggprojekten lönar sig både för oss själva som bolag men även för våra uppdragsgivare, säger hon. 
Även om Camilla är en långvägare inom Tuve Bygg så har det aldrig känts bättre att gå till jobbet än det senaste året. Sedan 2009 har hon arbetat med kvalitet och arbetsmiljö.
 
– Arbetsglädjen beror på att vi har mängder av duktiga medarbetare med rätt inställning till hur vi arbetar med kvalitet och säkerhet. Flera miljömedvetna kunder har också bidragit till att vi utvecklat våra rutiner och kvalitetssystem.
 
– Sedan är det naturligtvis avgörande att vår företagsledning har en filosofi som går ut på att tillsätta tillräckligt med resurser i början av projekt får att slutleveransen ska bli så bra som det bara går.
 
– Jag som är kvalitetsansvarig vet hur kostsamt det kan bli med garantiåtaganden och hur det slår på lönsamheten i ett byggbolag. Tillsammans med några experter inom fuktområdet har vi bland annat arbetat fram bra rutiner, metoder och arbetssätt där vi täcker in alla faser för en byggnad. Detta i sin tur ger oss en väldigt bra produkt med förutsättning får minimalt med garantiärenden vilket visar att vi är på rätt väg, konstaterar Camilla. 
 
Men även om Tuve Bygg har kommit långt i sitt kvalitetsarbete så finns det fortfarande stora utmaningar. På senare år har säkerhetsreglerna på byggarbetsplatser skärpts betydligt och många platschefer har fått fler administrativa uppgifter att ta hand om.
 
– Mycket av mitt arbete går ut på att stötta våra platschefer och arbetsledare. I egenskap av general- eller totalentreprenör har vi alltid ett samordningsansvar och det är en omfattande uppgift när vi arbetar med underentreprenörer.
 
– Vår målsättning är att alla underentreprenörer ska förstå och arbeta efter våra metoder och den utmaningen blir alltid större när vi allt oftare även arbetar med utländska underleverantörer, säger Camilla. 
 
Tuve Bygg har under flera är byggt enligt de svenska certifieringssystem som används. Bolaget var även först i Norden med att 2010 bygga ett Svanenmärkt hyreshus för Familjebostäder, närmare bestämt på Riksdalersgatan i Göteborg.
 
– Trenden är tydlig, många kunder, inte minst bland allmännyttan, ställer långtgående miljökrav och det har ökat vår kunskap och skicklighet. Det gäller även en kund som Lokalförvaltningen och deras behov av ombyggda eller nya skolor. I dessa uppdrag är det mycket noga med en sund innemiljö och materialval.
 
– Ytterligare en trend är att kommunala eller regionala uppdragsgivare föredrar partnering i samband med upphandlingar enligt LOU. Det vill säga en strukturerad samarbetsform och lagarbete med öppna böcker och gemensam ekonomi.
 
– Vi tycker att krav på kompetens kring partnering är bra. Det gör att upphandlingar inte ensidigt fokuserar på lägsta pris utan mer tittar på helheten i ett byggprojekt. Det passar oss på Tuve Bygg, intygar Camilla Lindström.
 

En utmanande uppgift

Marie Hansson, HR-chef

Behålla och locka nya medarbetare. Det är en utmaning för hela byggbranschen. Tuve Bygg har hittat sin egen modell i konkurrensen om att attrahera kompetent personal.

– För oss har det varit viktigt att utveckla den familjära känsla som präglat bolaget och vi är övertygade om att trygga medarbetare levererar bäst resultat i det långa loppet, säger Marie.

När Marie Hansson tittar tillbaka på fjolåret kan hon konstatera att 76 nya medarbetare anställdes och att 2017 börjat med ytterligare flera rekryteringar. Många helt nya medarbetare på kort tid innebär stora möjligheter men också utmaningar. 
 
– Vi arbetar med flera kommunala uppdragsgivare och där blir det allt vanligare att vi i samband med upphandlingar måste ta social hänsyn. Det vanligaste kravet är anställningar under tidsbegränsade projekt för människor som står utanför arbetsmarknaden.
Det är krav som vi ställer oss positiva till och som i flera fall resulterat i att vi fått nya bra medarbetare. För vår del kan vi tänka oss att gå ett steg längre och ta in personer som står utanför arbetsmarknaden även i våra projekt där det inte finns ett uttalat krav. Vi ser det som en bra möjlighet att hitta nya medarbetare.
 
Vi har också under året deltagit i ett samarbete med Sveriges Byggindustrier och Arbetsförmedlingen där vi intervjuat nyanlända byggingenjörer, främst från Syrien.  Ett samarbete som vi hoppas ska leda till flera anställningar på sikt.
 
Vilken är den viktigaste egenskapen när ni söker nya medarbetare?
– Personligheten och rätt attityd är viktigast. Att vi hittar personer som verkligen känner att de vill vara med och utveckla Tuve som bolag. Det innebär inte att alla ska vara likadana, tvärtom vill vi ha mångfald i bolaget, men samma grundvärderingar är viktigt.
Vi har många spännande projekt men tror på att skapa en arbetssituation där medarbetarna är trygga i sin arbetsroll och får det stöd och den stöttning de behöver. Det är bland annat därför vi inrättat funktionen Projektsupport. Om det fungerar bra på arbetet är det enklare att hitta en bra balans mellan arbete och privatliv.
 
När det råder högkonjunktur i byggbranschen är det lätt att bli desperat och att olika aktörer säger ja till jobb fast de redan är underbemannade. Vi tänker tvärt om. Anställer först och tar sedan in jobben. I slutändan när vi ett bättre resultat och blir mer lönsamma av att vara en för mycket än en för lite.
 
Det är en sak att värva nya medarbetare i sitt närområde, ni har mitt i högkonjunkturen etablerat ett Stockholmskontor. Hur gick det? 
– Väldigt bra. Vi har ett mycket bra samarbete med rekryterare som varit duktiga på att förstå hur vi tänker och hittat bra kandidater. Många av våra nyanställda i Stockholm uppskattar att vi är ett stabilt bolag med en lång historia och att de får vara med och starta upp vår verksamhet i Stockholm.
Vår utmaning är naturligtvis att bolagets stämning och värdegrund ska vara vägledande och påtaglig oavsett var i landet vi har verksamhet, konstaterar Marie Hansson.
 
Tuve Bygg verkar onekligen ha lyckats med uppgiften att kommunicera sin värdegrund och i gengäld få engagerade medarbetare. Eller vad sägs om följande lilla iakttagelse. När några medarbetare ville starta idrottsföreningen Tuve Bygg Sportclub blev det grönt ljus direkt från företagsledningen. Ett antal medlemmar är redan anmälda till Göteborgsvarvet i maj. Eller när den dagliga frukostträffen fick ett tema och förvandlades till en ”Discofrukost” med skön musik och glittrande discokulor!