Möt våra medarbetare

"Vem vill inte ha möjligheten att utveckla en stad? Att åka förbi en byggnad och säga att jag har varit med och fört det där projektet i mål!”

Josefine Häll, Entreprenadingenjör

Josefine står på Tuve Byggs huvudkontor i Göteborg intill en modell av hennes första byggprojekt. Under sista året på Chalmers var Josefine på studiebesök på ett av Tuve Byggs projekt i Kvillebäcken. 

Jag gillade verkligen stämningen på arbetsplatsen! Så jag ställde mycket frågor varav en handlade om möjligheten att få en praktikplats, säger Josefine.
 
 Josefines initiativ togs emot med öppna armar och sedan dess har hon varit en del av vår värld. Efter två år som arbetsledare tog hon i augusti steget upp till att bli entreprenadingenjör. Idag känner hon att hon har hamnat helt rätt. 
 
I byggsektorn händer det så mycket! Arbetsuppgifterna varierar och det finns alltid nya vägar att ta!
 
På Tuve Bygg värdesätter vi egna initiativ och tror på att man ska vara sig själv. Det är våra medarbetare som bygger upp hela vår kultur och som gör det möjligt för oss att vara ett byggföretag i tillväxt! 

 


Med fokus på kvalitet och säkerhet

Camilla Lindström, KMA på Tuve Bygg

Med flera års erfarenhet i ryggen vet Camilla hur viktigt det är med kunnig personal och enhetliga arbetsrutiner när tempot är uppskruvat inom byggbranschen.

– Det finns inga genvägar. Vi är övertygade om att tillräckliga resurser i början av byggprojekten lönar sig både för oss själva som bolag men även för våra uppdragsgivare, säger hon. 
Även om Camilla är en långvägare inom Tuve Bygg så har det aldrig känts bättre att gå till jobbet än det senaste året. Sedan 2009 har hon arbetat med kvalitet och arbetsmiljö.
 
– Arbetsglädjen beror på att vi har mängder av duktiga medarbetare med rätt inställning till hur vi arbetar med kvalitet och säkerhet. Flera miljömedvetna kunder har också bidragit till att vi utvecklat våra rutiner och kvalitetssystem.
 
– Sedan är det naturligtvis avgörande att vår företagsledning har en filosofi som går ut på att tillsätta tillräckligt med resurser i början av projekt får att slutleveransen ska bli så bra som det bara går.
 
– Jag som är kvalitetsansvarig vet hur kostsamt det kan bli med garantiåtaganden och hur det slår på lönsamheten i ett byggbolag. Tillsammans med några experter inom fuktområdet har vi bland annat arbetat fram bra rutiner, metoder och arbetssätt där vi täcker in alla faser för en byggnad. Detta i sin tur ger oss en väldigt bra produkt med förutsättning får minimalt med garantiärenden vilket visar att vi är på rätt väg, konstaterar Camilla. 
 
Men även om Tuve Bygg har kommit långt i sitt kvalitetsarbete så finns det fortfarande stora utmaningar. På senare år har säkerhetsreglerna på byggarbetsplatser skärpts betydligt och många platschefer har fått fler administrativa uppgifter att ta hand om.
 
– Mycket av mitt arbete går ut på att stötta våra platschefer och arbetsledare. I egenskap av general- eller totalentreprenör har vi alltid ett samordningsansvar och det är en omfattande uppgift när vi arbetar med underentreprenörer.
 
– Vår målsättning är att alla underentreprenörer ska förstå och arbeta efter våra metoder och den utmaningen blir alltid större när vi allt oftare även arbetar med utländska underleverantörer, säger Camilla. 
 
Tuve Bygg har under flera är byggt enligt de svenska certifieringssystem som används. Bolaget var även först i Norden med att 2010 bygga ett Svanenmärkt hyreshus för Familjebostäder, närmare bestämt på Riksdalersgatan i Göteborg.
 
– Trenden är tydlig, många kunder, inte minst bland allmännyttan, ställer långtgående miljökrav och det har ökat vår kunskap och skicklighet. Det gäller även en kund som Lokalförvaltningen och deras behov av ombyggda eller nya skolor. I dessa uppdrag är det mycket noga med en sund innemiljö och materialval.
 
– Ytterligare en trend är att kommunala eller regionala uppdragsgivare föredrar partnering i samband med upphandlingar enligt LOU. Det vill säga en strukturerad samarbetsform och lagarbete med öppna böcker och gemensam ekonomi.
 
– Vi tycker att krav på kompetens kring partnering är bra. Det gör att upphandlingar inte ensidigt fokuserar på lägsta pris utan mer tittar på helheten i ett byggprojekt. Det passar oss på Tuve Bygg, intygar Camilla Lindström.