Med anledning av Coronaviruset

Tuve Bygg följer utvecklingen noga och försöker förutse hur utvecklingen kommer att påverka oss. Vi ska nu agera så klokt som vi kan för att mildra Coronas effekter, både smittspridning, den ekonomiska påverkan och försöka bibehålla en övrigt god anda och trygga arbetsplatser som vi har här på Tuve.

Tuves utgångspunkt för begränsning av smittspridning är Folkhälsomyndighetens riktlinjer och instruktioner. På våra kontor och i våra projekt har vi betonat vikten av god hygien, särskilt handtvätt.
Vi har bett alla kollegor som visar symtom på sjukdom att stanna hemma.
Vi säkerställer att deltagande online eller via telefon är möjligt på alla möten för att minska smittspridning och möjliggöra att så många som möjligt kan delta.

Vår ambition är att bedriva vår verksamhet och våra projekt med så få störningar som möjligt och att försöka hitta lösningar på problem som kan uppstå, samtidigt som vi följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer för att begränsa smittspridningen.

Som arbetsgivare värnar vi om våra anställda, men också om våra kunder, samarbetspartners, underentreprenörer och leverantörer. Vi vill därför tillsammans med er aktivt bidra till att minimera spridningen av coronaviruset.
Vi uppmuntrar alla att under denna tid hålla sig informerade, hålla sig lugna och i säkerhet.

Vid frågor, vänligen hör av er till er kontaktperson på Tuve Bygg AB.

”Att vi lever i en tätt sammansvetsad värld, där mycket är länkat till varandra – det har vi kunnat ana tidigare, nu är vi säkra på att det verkligen är så. Coronavirusets intåg påverkar hela samhället, Tuve Bygg är inget undantag."

Robert Bengtsson
VD