Hållbarhet

Tillsammans bygger vi en hållbar framtid.

Tuve Byggs hållbarhetsarbete har sin grund i vår vision där vi genom goda relationer inom företaget och med våra kunder skapar värden när vi tillsammans bygger en hållbar framtid.

Vårt namn till trots handlar Tuve Bygg mer om människor än byggnader. I våra ögon innebär hållbarhet inte bara att uppfylla högt ställda krav på miljömärkningar och ISO-standarder. Utan även att få medarbetare, partners och uppdragsgivare att känna sig trygga. Några av våra viktigaste erfarenheter har vi fått i de projekt där vi samverkar med andra, mot ett gemensamt mål och med fokus på långsiktig ekonomisk hållbarhet. Genom att arbeta i nya konstellationer, där vi drar nytta av varandras kompetenser, bygger vi både självförtroende och trygghet hos alla inblandade. Oavsett yrkesroll eller företagstillhörighet.

Som ledande byggbolag har vi inte bara ansvar för våra medarbetare och partners, utan också för det samhälle vi verkar i. Därför går alltid en del av vår vinst till socialt engagemang i syfte att hjälpa människor i utsatta situationer. Vi tror helt enkelt att Trygga människor når längst.

 

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?