Finansiell information

Tuve Bygg i siffror 2019

 

En fullständig ekonomisk information finns i vår årsredovisning där även en redogörelse för verksamheten under 2019 återfinns.

Ladda ner årsredovisningen som pdf här

Årsredovisning 2018

Om du önskar en tryckt årsredovisning kontakta vår reception: Tlf: 031-785 15 00