Finansiell information

Tuve Bygg i siffror 2020

 

En fullständig ekonomisk information finns i vår årsredovisning där även en redogörelse för verksamheten under 2020 återfinns.

Ladda ner årsredovisningen 2020 som pdf här

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Om du önskar en tryckt årsredovisning kontakta vår reception: Tlf: 031-785 15 00