Finansiell information

 

En fullständig ekonomisk information finns i vår årsredovisning där även en redogörelse för verksamheten under 2017 återfinns.

Ladda ner årsredovisningen som pdf här

Om du önskar en tryckt årsredovisning kontakta vår reception: Tlf: 031-785 15 00