Entreprenad

Våra kunder är framförallt privata och offentliga fastighetsägare, som ser långsiktigt på sitt fastighetsinnehav. För dessa bygger vi nya bostäder, gruppboenden, skolor, handelshus, industrianläggningar, kontor och sjukhus, de flesta projekt är i storleksordningen 20 till 500 miljoner.

Vår syn på samverkan bygger på ett antal principer.

  • En positiv kultur och bra laganda är grunden för ett väl utfört arbete.
  • Aktivt arbete med att utveckla personal och samarbetspartners med hjälp av en processledare
  • Kommunikation, öppenhet och förtroende i alla delar av projektet
  • Struktur och uppföljning sker gemensamt när det gäller mätbara operativa- och beteendemål
  • Tydlighet när det gäller roller och ansvarsfördelning
  • Respekt för varandras roller och kunskap
  • Partnerskapet ska genomsyras av kvalitets- och kostnadsmedvetenhet
  • Ofta förbättras möjligheterna att få fram en optimal slutprodukt ytterligare genom att initialt involvera centrala UE tex installatörer som en del av samarbetet.