En värdeskapande framtidsbyggare

Tuve Bygg har sedan starten 1979 verkat och växt i Göteborgsregionen, och sedan 2016 arbetar vi både i Göteborgs- och Stockholmsregionerna med alla typer av byggprojekt och uppdragsgivare. I oktober 2020 stärker Anders Hedin genom Hedin Group sitt ägande i Tuve Bygg med innehållande dotterbolag Tuve Byggservice AB och Tuve Snickeri AB. Totalt äger nu Hedin Group 97% av Tuvekoncernen.

Tuve Bygg är moderbolag i koncernen som 2019 omsätter ca 2 miljard kr och har en offensiv expansionsplan där den genomsnittliga årliga tillväxten skall vara minst 5 % tillsammans med över 250 medarbetare som alla bidrar till att skapa den unika Tuve-andan.

Beställare är framförallt privata och offentliga fastighetsägare som ser långsiktigt på sitt fastighetsinnehav. För dessa bygger vi nya bostäder, gruppboenden, skolor, handelshus, industrianläggningar, kontor och sjukhus, de flesta projekt är i storleksordningen 20 till 500 miljoner.

Husbygge är en konst och vi har byggt allt från industrianläggningar och kontor till bostäder och offentliga byggnader. För att det färdiga huset ska motsvara förväntningarna måste varje led i byggprocessen fungera – såväl vad gäller människor som maskiner och material. Därför väljer vi leverantörer och samarbetspartners mycket noggrant. De ska dela våra värderingar och syn på hur man bygger hus som klarar dagens och inte minst framtidens krav.

Vår styrka är att kombinera hög flexibilitet med rätt kostnader samt att matcha rätt kompetens till varje projekts specifika utmaningar. Det gör oss väl rustade att alltid leverera högsta kvalitet till rätt pris vid utlovad tidpunkt, vare sig det handlar om nybyggnation eller om- och tillbyggnad och Byggservice uppdrag.

Den 1 december 2016 öppnade Tuve Bygg dörrarna till sitt Stockholmskontor. Vi kommer inom de närmsta åren att växa på Stockholmsmarknaden för att möta flera av våra kunders önskemål.

 

Vill du bli en av oss?