Den moderna och trygga entreprenören

Tuve Bygg har sedan starten 1979 verkat och växt i Göteborgsregionen. Sedan 2016 har vi nöjet att arbeta både i Göteborgs- och Stockholmsregionerna med alla typer av byggprojekt och uppdragsgivare.

Tuve Bygg är moderbolag i koncernen som omsätter ca 1,5 miljard och har en offensiv expansionsplan att nå en omsättning på ca 3 miljarder år 2020. Vi är över 230 trygga medarbetare som alla bidrar till att skapa den unika Tuve-andan.

Nybyggen för privat och offentlig sektor

Våra beställare är framförallt privata och offentliga fastighetsägare som ser långsiktigt på sitt fastighetsinnehav. För dessa bygger vi nya bostäder, gruppboenden, skolor, handelshus, industrianläggningar, kontor och sjukhus, de flesta projekt är i storleksordningen 20 till 500 miljoner.

Husbygge är en konst och vi har byggt allt från industrianläggningar och kontor till bostäder och offentliga byggnader. För att det färdiga huset ska motsvara förväntningarna måste varje led i byggprocessen fungera – såväl vad gäller människor som maskiner och material. Därför väljer vi leverantörer och samarbetspartners mycket noggrant. De ska dela vår syn på hur man bygger hus som klarar dagens och inte minst framtidens krav.

Vår styrka är att kombinera hög flexibilitet med rätt kostnader samt att matcha rätt kompetens till varje projekts specifika utmaningar. Det gör oss väl rustade att alltid leverera högsta kvalitet till rätt pris vid utlovad tidpunkt, vare sig det handlar om nybyggnation eller om- och tillbyggnad.

Nu finns vi även etablerade i Stockholm

Den första december 2016 öppnade Tuve Bygg dörrarna till sitt Stockholmskontor som är beläget på Haukadalsgatan 5 i Kista. Regionen har idag projektteam med kompetens inom alla projekttyper.

Vår målsättning är att vara en trygg entreprenör som arbetar nära våra beställare för att leverera en absolut topp produkt i rätt tid och till rätt pris. Vi kommer inom de närmsta åren att växa på Stockholmsmarknaden för att möta flera av våra kunders önskemål. 

Vill du bli en av oss?

Marie Hansson
HR-chef

070-185 15 95
marie.hansson [at] tuvebygg.se